صفحه اصلی>مقالات>محصولات

محصولات

طراحی نرم افزار اختصاصی

طراحی نرم افزار اختصاصی
طراحی نرم افزار اختصاصی نرم افزار گردآوري اتوماتيك اخبار اين سيستم به صورت خودكار صفحات مختلف را از سايتهاي مختلف اينترنتي گرفته و آنها را به صورت هوشمند و با استفاده از الگوريتم ژنتيك آموزش ديده و موضوع آنها را...