صفحه اصلی>>عقد قرارداد راه اندازی باشگاه مشتریان زیمنس

عقد قرارداد راه اندازی باشگاه مشتریان زیمنس

تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ -- کد خبر ۲۸

عقد قرارداد راه اندازی باشگاه مشتریان زیمنس

باشگاه مشتریان زیمنس

طی قراردادی، راه اندازی باشگاه مشتریان نمایندگی شرکت زیمنس در ایران به مهریاسان واگذار شد. باشگاه مشتریان شرکت زیمنس که به مدیریت ارتباط با مشتریان زیمنس می پردازد، امکانات و تسهیلات خاصی را در اختیار اعضای باشگاه قرار خواهد داد. همچنین سیستم اعتباری مشتریان که مبتنی بر کارتهای مغناطیسی می باشد، بر اساس سطوح و مبلغ های مختلف خرید و نیز مجموع فاکتورهای خرید در طول بازه های یک ماهه نیز اعتبارات خاصی را برای مشتریان در نظر خواهد گرفت. این پروژه با توجه به محدودیت زمانی کارفرما، به صورت فشرده و در بازه زمانی کوتاه راه اندازی خواهد شد.

 
تگها : شرکت مهریاسان , طراحی سایت مهریاسان , باشگاه مشتریان , اخبار طراحی سایت , شرکت طراحی سایت