صفحه اصلی>>کارگزاری ارزش آفرین به جمع مشتریان مهریاسان پیوست

کارگزاری ارزش آفرین به جمع مشتریان مهریاسان پیوست

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ -- کد خبر ۵۳

کارگزاری ارزش آفرین به جمع مشتریان مهریاسان پیوست

باشگاه مشتریان کارگزاری ارزش آفرین

راه اندازی باشگاه مشتریان کارگزاری ارزش آفرین به شرکت طراحی سایت واگذار شد. با توجه به اهمیت وفاداری مشتریان و جذب مشتری از طریق ابزارهای نوین از جمله باشگاه مشتریان، کارگزاری ارزش آفرین قصد دارد با استفاده از این استراتژی بتواند سهم بازار خود را گسترش داده و بتواند رابطه ای طولانی مدت با مشتریان برقرار کند. پیاده سازی و اجرای این پروژه در کمتر از دو ماه نهایی خواهد شد.

 
تگها : طراحی سایت , طراحی سایت مهریاسان , باشگاه مشتریان , اخبار طراحی سایت , شرکت طراحی سایت