طراحی سایت ورانگر

طراحی سایت ورانگر

طراحی وب سایت ورانگر : شرکت ورانگر در حوزه صنعت پخش به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده و ارایه دهنده نرم افزارهای یکپارچه تخصصی فروش و پخش مویرگی محصول خود را در سازمان های بسیار بزرگ پیاده سازی و اجرا نموده است. این شرکت تصمیم گرفت تا پروژه طراحی وب سایت خود را بر عهده مهریاسان قرار دهد و ما نیز جواب اعتماد آنها را داده ایم.

طراحی سایت ورانگر
  • طراحی سایت ورانگر
  • طراحی سایت ورانگر

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت ورانگر

  • با رنگبندی و چیدمان مورد نظر کارفرما
  • بهینه سازی بستر وب سایت برای موتورهای جستجو
  • خبرنامه الکترونیکی
  • خبرنامه پیامکی