صفحه اصلی>مقالات>رضایت نامه ها

رضایت نامه ها

رضایت نامه ابزار آلات تولزیاز (ایرانیار)

رضایت نامه ابزار آلات تولزیاز (ایرانیار)
شرکت ابزار آلات تولز یار با مدیریت جناب آقای موسی خانی در اردیبهشت ماه سال 91 رضایت خود را از همکاری با شرکت طراحی سایت مهریاسان اعلام داشتند.   تصویر رضایت نامه ارسالی :    

رضایت نامه آمایشگران فکر و اندیشه

رضایت نامه آمایشگران فکر و اندیشه
شرکت ایده پردازان فکر و اندیشه با مدیریت جناب آقای دکتر خدامی در اردیبهشت ماه سال 91 رضایتمندی خود را از همکاری با شرکت طراحی سایت مهریاسان اعلام داشتند.   تصویر رضایت نامه ارسالی :    

رضایت نامه جهان نقشه پرداز

رضایت نامه جهان نقشه پرداز
شرکت جهان نقشه پرداز به مدیریت جناب آقای خالقی در اردیبهشت ماه سال 91 رضایت خود را از همکاری با شرکت طراحی سایت مهریاسان اعلام داشتند.   تصویر رضایت نامه ارسالی :    

رضایت نامه شرکت طرح و پردازش غدیر

رضایت نامه شرکت طرح و پردازش غدیر
شرک طرح و پردازش غدیر به مدیریت جناب آقای نیکنام در آذر ماه سال 89 رضایت خود را از همکاری با شرکت طراحی سایت مهریاسان اعلام داشتند.   تصویر رضایت نامه ارسالی :