بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

شرکت مهریاسان با استفاده از مشاوران خبره این حوزه، بهترین استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده را برای کسب‌وکارهای مختلف ایرانی طراحی و اجرا می کند تا از این طریق برندهای ایرانی بتوانند رابطه دوطرفه‌ای را از طریق شبکه‌های اجتماعی با مخاطبان خود برقرار کنند.
طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
بازاریابی شبکه های اجتماعی

در حال حاضر بسیار از مخاطبان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالانه‌ای دارند اما همین مخاطبان وب‌سایت‌های خاصی را دنبال نمی‌کنند و از فضای دیجیتال صرفاً به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند؛ این موضوع نشان از اهمیت و گستردگی شبکه‌های اجتماعی دارد که فرصتی را در اختیار کسب‌وکارها قرار داده است. برای حضور استراتژیک و خلاقانه در شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌ها نیاز به اتخاذ بهترین استراتژی‌های بازاریابی برای جذب مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی دارند تا از این طریق بتوانند آگاهی از برند سازمان را به خوبی افزایش دهند. شرکت مهریاسان با استفاده از مشاوران خبره این حوزه، بهترین استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده را برای کسب‌وکارهای مختلف ایرانی طراحی و اجرا می کند تا از این طریق برندهای ایرانی بتوانند رابطه دوطرفه‌ای را از طریق شبکه‌های اجتماعی با مخاطبان خود برقرار کنند.

مراحل و روند کار
 • آنالیز و نیازسنجی
  دریافت نیازهای مجموعه و شروع تحقیقات و بررسی عملکرد رقبا
 • تغییر سناریو
  در صورت نیاز به دریافت نتیجه بهتر تغییر سناریو و ادامه کار
 • طراحی سناریو
  بر اساس سیاست های مجموعه
 • طراحی کمپین و طرح های تبلیغاتی
  با توجه به نیازهای مجموعه
 • اجرای طرح ها و کمپین ها
 • تحلیل بازخوردها
  اندازه گیری مقیاس نزدیک شدن به هدف بر اساس سناریو طراحی شده  
طراحی و اجرای کمپین

طراحی و اجرای کمپین های شبکه‌های اجتماعی باید با رویکرد ایجاد آگاهی از برند برای سازمان و در ادامه حفظ و ارتقا این موضوع صورت پذیرد. همواره شرکت مهریاسان در کمپین های شبکه‌های اجتماعی در تلاش است تا درگیری مخاطبان با برند را افزایش دهد و تعامل مناسبی را بین مخاطبان و برند ایجاد کند.

افزایش تعامل دو طرفه با مخاطبان

کمپین های شبکه های اجتماعی باید بتواند تعامل دو طرفه ای را بین مخاطبان و برند ایجاد کند؛ این تعامل می تواند در بستر شبکه های اجتماعی و با ارسال محتوا به مخاطبان باشد. از طرفی باید مخاطبان از طریق کمپین های کسب و کارها ترغیب به تولید محتوا برای سازمان شوند.

تولید محتوای متناسب با شبکه های اجتماعی

برقراری ارتباطات اثر بخش با مخاطبان نیازمند ارسال محتوای مناسب به آنها است. شرکت مهریاسان با بهره گیری از متخصصان حوزه محتوا در تلاش است تا محتواهای خلاقانه ای را برای کسب و کارها تولید کند. جدای از خلاقانه بودن محتوا، در تلاش است تا محتوای تولید شده با استراتژی کلی سازمان و استراتژی اتخاذ شده در کمپین تبلیغاتی نیز هم سو باشد.