صفحه اصلی>مقالات>خدمات>باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان ابزار وفادارسازی مشتریان است که با گردآوری اطلاعات مشتریان و شناسایی آنها، شناسایی و طراحی رفتارهای مشتریان و نیز طبقه بندی مشتریان متناسب با نوع عملکرد مشتریان با سازمان به آنها امتیازاتی میدهد که بتواند ارتباط عاطفی مناسبی را با آنها برقرار کند.باشگاه مشتریان

در واقع باشگاه مشتريان واحد ارتباطي مشتريان مي باشد که توسط سازمانها براي برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با اعضا و ارائه دادن بسته هاي سودآور با ارزش بالاي حفظ شده به آنها راه اندازي و اجرا مي شود. که هدف نهايي از اين کار فعال کردن و افزايش وفاداري در مشتريان با ايجاد رابطه عاطفي با آنها مي باشد.

راه اندازی باشگاه مشتریان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت "مرکز باشگاه مشتریان" به آدرس customersclubcenter وابسته به شرکت مهریاسان مراجعه نمایید.