باشگاه مشتریان بانک پارسیان

باشگاه مشتریان بانک پارسیان

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
باشگاه مشتریان بانک پارسیان

مهریاسان مفتخر است اعلام کند که طراحی باشگاه مشتریان بانک پارسیان، یکی از پر سابقه ترین بانکهای خصوصی کشور ر شرکت طراحی سایت و باشگاه مشتریان مهریاسان انجام شد. یک افتخار دیگر برای مهریاسان با بر عهده داشتن مسئولیت طراحی وب سایت باشگاه مشتریان بانک پارسیان، پروژه ی وبسایت باشگاه مشتریان بانک پارسیان  به اتمام رسیده و در حال حاضر مورد استفاده ی مجموعه بانک پارسیان قرار گرفته است .

 

باشگاه مشتریان بانک پارسیانامتیاز: بد خوب