شرکت قطعات خودرو اکمی

شرکت قطعات خودرو اکمی

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
شرکت قطعات خودرو اکمی

طراحی وب سایت شرکت قطعات خودرو اکمی : شرکت قطعات خودرو اتحادیه نوین فعالیت خود را با نام کارخانه اتحادیه در 1348 بعنوان اولین تولیدکننده انواع چراغ و قطعات پلاستیکی خودرو در تهران آغاز نمود این کارخانه از سال 1387 بدنبال الزام خودرو سازان , در قالب شخصیت حقوقی با نام شرکت قطعات خودرو اتحادیه نوین فعالیت خود را ادامه می دهد و با انتقال کارخانه از تهران به محل فعلی واقع در شهرک صنعتی پرند برنامه های توسعه خود را جهت گسترش طیف محصولات دنبال می نماید. شرکت طراحی سایت مهریاسان موفق به انجام پروژه طراحی سایت این شرکت شد.

آدرس سایت : acmi

شرکت قطعات خودرو اکمیامتیاز: بد خوب