طراحی سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهران

طراحی سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهران

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
طراحی سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهران

طراحی وب سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهران : یکسال از آغاز بکار انجمن صنفی مراکز تجاری شهر تهران می گذرد و در این مدت تعداد مراکز عضو این انجمن به 24 مرکز رسیده و در حال حاضر نیز مشغول عضوگیری تعداد بیشتری از مراکز تجاری متقاضی عضویت در این انجمن می باشد.این انجمن که در راستای اهداف تعیین شده در ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای آئین نامه های مصوب دیماه 1371 هیات وزیران تشکیل شده است. طراحی سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهران با موفقیت نزد طراحان سایت مهریاسان به اتمام رسید.

طراحی سایت انجمن صنفی مراکز تجاری تهرانامتیاز: بد خوب