طراحی سایت برسام

طراحی سایت برسام

طراحی وب سایت برسام : شرکت برسام برگزار کننده کنفرانس های تخصصی و غیر تخصصی در ایران که با درخواست یک طرح عملیاتی اختصاصی از تیم طراحی سایت مهریاسان صاحب یک وب سایت متناسب با نیازهای خود و در مدت زمان مورد نظر شد.

طراحی سایت برسام
  • طراحی سایت برسام

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت برسام

  • با رنگبندی مورد تایید مشتری 
  • تایمر معکوس نمایش کنفرانس ها
  • ثبت نام کنفرانس