طراحی سایت برندتک

طراحی سایت برندتک

طراحی وب سایت برندتک : تلاش­های چندساله اخیرخبرگان حوزه برندسازی، مسئولین، اساتید دانشگاهی،اصحاب صنعت و ارباب تجارت، همه به آنجا رسیده است که امروزه دیگر ضرورت پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی بر بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است. شرکت مهریاسان با اعلام رضایت کارفرما، پروژه طراحی سایت این شرکت را به اتمام رساند.

آدرس سایت: brandztech

 

طراحی سایت برندتک
  • طراحی سایت برندتک
  • طراحی سایت برندتک

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت برندتک

  • با رنگبندی و چیدمان مورد نظر کارفرما
  • خبرنامه
  • عناوین خبری متحرک