طراحی سایت برندتک

طراحی سایت برندتک

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
طراحی سایت برندتک

طراحی وب سایت برندتک : تلاش­های چندساله اخیرخبرگان حوزه برندسازی، مسئولین، اساتید دانشگاهی،اصحاب صنعت و ارباب تجارت، همه به آنجا رسیده است که امروزه دیگر ضرورت پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی بر بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است. شرکت مهریاسان با اعلام رضایت کارفرما، پروژه طراحی سایت این شرکت را به اتمام رساند.

آدرس سایت: brandztech

طراحی سایت برندتکامتیاز: بد خوب