طراحی سایت تایچی

طراحی سایت تایچی

طراحی وب سایت تایچی : استاد حسین داوودی پناه(داداشی)  از سال ۱۳۵۴ آموزش کونگفو توآ را در دانشگاه تهران آغاز نمودند و در همین ایام بواسطه آشنایی با یک دانشجوی چینی، مطالعه کونگفوی چینی یا ووشو را آغاز نمودند. با تاسیس" فرهنگستان تن و روان " در سال ۱۳۵۵ توسط استاد، هزاران هنرجو و صدها مربی کونگفو توآ به فراگیری هنرهای رزمی نزد ایشان پرداختند. انجمن تای چی چوان و دفاع شخصی که نهال ووشو را در دامان خود پرورانده و به درخت تنومند امروزی بدل ساخته و از بطن آن انجمن، فدراسیون ووشوی کشور قد برافراشته است، همچنان با قدرت و افتخار به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد. طراحی سایت تایچی بر پایه وب سایت های ورزشی انجام شد.

آدرس سایت : irantaichi

طراحی سایت تایچی
  • طراحی سایت تایچی

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت تایچی

  • طراحی سایت با قالب اختصاصی
  •  بهینه سازی سایت
  •  افکتهای مورد تایید مشتری
  • قالب سه ستونه