طراحی سایت شرکت بارمارودین

طراحی سایت شرکت بارمارودین

طراحی وب سایت شرکت بارمارودین : شرکت نمایشگاهی بارمان رودین، معتقد است برگزاری نمایشگاههای تخصصی یکی از کاربردی ترین و کلیدی ترین ابزار ارتباط و تعامل در عصر کنونی می باشد. شرکت مهریاسان موفق به طراحی وب سایت این شرکت با تایید مدیریت این شرکت شد.

آدرس سایت : barudingroup

طراحی سایت شرکت بارمارودین
  • طراحی سایت شرکت بارمارودین

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت شرکت بارمارودین

  • طراحی سایت نمایشگاهی
  • طراحی سایت برگزاری کنفرانس بارمارودین با امکانات ثبت نام کنفرانس
  • ارائه زمانبندی و پیش ثبت نام
  • خرید و فروش بلیط و تمامی امکانات مورد نیاز مشتری