طراحی سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

طراحی سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

طراحی وب سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي : آرمان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، شکوفایی صنعت گردشگری پایدار در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی و جایگزینی آن با صنایع فناپذیر کشور است تا بتواند در عرصه رقابت بین المللی با قید حفظ ارزش های اسلامی به اهداف جمهوری اسلامی ایران نائیل آید. از دیگر آرمان های شرکت می توان به برخورداری تمامی گردشگران داخلی و خارجی از امکانات مناسب و متناسب گردشگری با قابلیت دسترسی آسان اشاره نمود. طراحی وب سایت با تایید مشتری توسط شرکت طراحی سایت مهریاسان انجام پذیرفت.

طراحی سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
  • طراحی سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

  • طراحی قالب اختصاصی  
  • طراحی اسلاید های اختصاصی
  • جدول نمایندگان اختصاصی