طراحی سایت شرکت فراصنعت بان

طراحی سایت شرکت فراصنعت بان

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
طراحی سایت شرکت فراصنعت بان

طراحی وب سایت شرکت فراصنعت بان : شرکت مهندسی فرا صنعت بان بابیش از 14 سال فعالیت در زمینه مهندسی خوردگی، در سال 1377 و همزمان با سیاستهای خصوصی سازی در ایران و نیاز روزافزون صنایع به خدمات کنترل خوردگی، توسط گروهی از متخصصان مربوطه تاسیس گردید. در آن زمان این شرکت فعالیت خود را بر روی ساخت دستگاههای اندازه­ گیری و پایش خوردگی متمرکز نمود و موفق به ساخت دستگاههای پتنشیواستات و پایش خوردگی به روش LRP گردید. شرکت طراحی سایت مهریاسان با توجه به شرایط خاص این شرکت طراحی سایت آن را بر عهده گرفت و با رضایت کارفرما موفق به اتمام آن شد.

آدرس سایت : fsb-co

طراحی سایت شرکت فراصنعت بانامتیاز: بد خوب