باشگاه مشتریان پیشگامان

باشگاه مشتریان پیشگامان

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
باشگاه مشتریان پیشگامان

باشگاه مشتریان پیشگامان فضایی است که در آن مشتریان شرکت توسعه ارتباطات پیشگامان که ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت می باشد، در آن عضو شده و می توانند با رعایت موارد امتیازدهی تعریف شده در باشگاه کسب امتیاز کنند. امتیازات به دست آمده کاربر باعث دست یافتن او به جوایز و پاداشهایی است که جذابیت های خود را برای کاربران خواهد داشت. در حال حاضر ارائه حجم اضافه مصرف اینترنت جزئی از این پاداشها می باشد.

آدرس سایت: pishgaman

باشگاه مشتریان پیشگامانامتیاز: بد خوب