باشگاه مشتریان پیشگامان

باشگاه مشتریان پیشگامان

باشگاه مشتریان پیشگامان فضایی است که در آن مشتریان شرکت توسعه ارتباطات پیشگامان که ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت می باشد، در آن عضو شده و می توانند با رعایت موارد امتیازدهی تعریف شده در باشگاه کسب امتیاز کنند. امتیازات به دست آمده کاربر باعث دست یافتن او به جوایز و پاداشهایی است که جذابیت های خود را برای کاربران خواهد داشت. در حال حاضر ارائه حجم اضافه مصرف اینترنت جزئی از این پاداشها می باشد.

آدرس سایت: pishgaman

باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان
 • باشگاه مشتریان پیشگامان

جزئیات پروژه

جزئیات باشگاه مشتریان پیشگامان

 • طراحی فضای تعاملی در باشگاه مشتریان پیشگامان
 • طراحی داینامیک فرمولهای امتیازگیری مشتریان بر اساس سیاستهای سازمان
 • ارتباط با نرم افزارهای داخلی سازمان به صورت آنلاین جهت شناسایی مشتریان
 • طراحی گرافیکی اختصاصی بر اساس هویت بصری برند پیشگامان
 • سازگاری سایت با موتورهای جستجو