طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

طراحی وب سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی : انجمن صنفی شركت­های اتوماسیون صنعتی عبارتند از شركت­های عضو، شركت­های فعال در زمینه­ی اتوماسیون صنعتی، شركت­های فعال در زمینه­های مرتبط، بنگاه­های تولیدی، دولت و سازمان­های سیاستگذار، برنامه ­ریز و اجرایی صنعتی، انجمن­های علمی، تخصصی و كارفرمایی دیگر. انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی در ساخت سایت خود از ویژگی های خاصی برای سازگاری بیشتر با مخاطبان استفاده کرده است.

آدرس سایت: aiaciran

طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
  • طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
  • طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
  • طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
  • طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

  • با رنگبندی و چیدمان مورد نظر کارفرما
  • چند زبانه 
  • تالار گفتگو
  • نظرسنجی