طراحی سایت باشگاه مشتریان

طراحی سایت باشگاه مشتریان

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان : مرکز تخصصی باشگاه مشتریان با ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها در جهت نگهداری و توسعه ارتباط با مشتریان به تقویت فروش بالا، فروش های جنبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح های وفادارسازی این سازمانها کمک میکند. در  همین راستا مرکز تخصصی باشگاه مشتریان علاوه مشاوره ،راه اندازی و اجرا، با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی و نیز با تحلیل های بازاریابی به دست آمده از داده های باشگاه و با تولید دانش از مشتری، درباره مشتری، و برای مشتری به توسعه و بهبود مستمر سازمان ها کمک می کند.

آدرس سایت: customersclubcenter

طراحی سایت باشگاه مشتریان
  • طراحی سایت باشگاه مشتریان
  • طراحی سایت باشگاه مشتریان
  • طراحی سایت باشگاه مشتریان

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت باشگاه مشتریان

  • با رنگبندی و چیدمان مورد نظر کارفرما
  • منوی آبشاری
  • خبرنامه الکترونیکی
  • بهینه سازی سایت