طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان گام : تشكل گام اولين گروه از مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران است كه بصورت خودجوش از بدنه سازمان تشکل گام و با تعيين اهدف: "دستيابي به انسجام و همبستگي صنفي و همچنين ايجاد بستر لازم براي تعامل موثر با مديران سازمان و مطالبه خواهي حداكثري از ايشان از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و دانش صنفي مهندسين" به عنوان رسالت اصلي اين تشكل،فعاليتهاي خود را بسط و گسترش داده است. طراحی سایت و باشگاه مشتریان به صورت مجزا برای این شرکت پیاده سازی شده است.

طراحی سایت باشگاه مشتریان گامامتیاز: بد خوب