طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان گام : تشكل گام اولين گروه از مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران است كه بصورت خودجوش از بدنه سازمان تشکل گام و با تعيين اهدف: "دستيابي به انسجام و همبستگي صنفي و همچنين ايجاد بستر لازم براي تعامل موثر با مديران سازمان و مطالبه خواهي حداكثري از ايشان از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و دانش صنفي مهندسين" به عنوان رسالت اصلي اين تشكل،فعاليتهاي خود را بسط و گسترش داده است. طراحی سایت و باشگاه مشتریان به صورت مجزا برای این شرکت پیاده سازی شده است. 

 

طراحی سایت باشگاه مشتریان گام
  • طراحی سایت باشگاه مشتریان گام
  • طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی سایت باشگاه مشتریان گام

  • با رنگبندی و چیدمان مورد نظر کارفرما
  • گالری تصویر
  • خبر نامه الکترونیکی