طراحی سایت پیشتازطب

طراحی سایت پیشتازطب

طراحی سایت,طراحی وب,بازاریابی اینترنتی,طراحی وب سایت Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews
نمونه کارها
طراحی سایت پیشتازطب

طراحی وب سایت پیشتازطب : شرکت پیشتاز طب  فعالیت خود را در سال 1377 با هدف تحقیق و تولید فرآورده های تشخیص طبی آغاز نمود و با تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات و استخدام متخصصینی کار آمد در طول اولین سالهای فعالیت خود موفق به ساخت چندین کیت تشخیص طبی از نوع ELISA گردید. شرکت مهریاسان با موفقیت پروژه طراحی سایت این شرکت را به اتمام رساند.

آدرس سایت: pishtazteb

طراحی سایت پیشتازطبامتیاز: بد خوب